Samen tegen extreemrechts

Het Observatorium bestaat dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Wil jij ook helpen aan de strijd tegen extreemrechts? Hieronder vind je de mogelijkheden. Je kunt inhoudelijke of creatieve bijdrages leveren voor onze website. Aarzel niet om ons te contacteren via info@hetobservatorium.be

Inhoudelijke of creatieve bijdrages voor de website  

Het Observatorium wil zo veel mogelijk nieuws en kennis over allerlei vormen van historische of hedendaagse vormen van fascisme en rechtsextremisme delen met haar lezers. Bijdragen van lezers en sympathisanten zijn hierbij zeker welkom. Wij maken een onderscheid tussen verschillende soorten artikelen.

Soorten bijdragen

 • Nieuws: je schrijft korte actualiteitsstukken waarin melding wordt gemaakt van een incident of gebeurtenis in binnen- of buitenland. Nieuwsartikels zijn niet langer dan 300 woorden.
 • Opiniestuk: je schrijft een iets langer artikel waarin een mening of standpunt wordt verdedigd. Het onderwerp van een opiniestuk leunt aan bij de actualiteit of lanceert een nieuw thema dat aandacht verdient, en relevant is voor een breed publiek. Opiniestukken zijn in de regel niet langer dan 700 woorden.
 • Recensies: heb je een interessant boek gelezen, film gezien, tentoonstelling bezocht, … Stuur ons dan gerust samenvatting en interpretatie door. De lengte en de vorm kies je zelf. Tekstuele recensies zijn niet langer dan 1000 woorden.
 • Analyse: ben je een studax of onderzoeker? Alle types origineel onderzoek en analyses kunnen bij Het Observatorium worden ingediend. Van welke aard de aangeboden analysestukken ook zijn, een algemene eis is dat het belang van de behandelde thematiek wordt geëxpliciteerd en dat de bijdragen wetenschappelijk verantwoord zijn. Dit impliceert onder meer dat er een duidelijke probleemstelling is en dat het betoog niet alleen logisch en consistent is, maar ook voldoende theoretisch en/of empirisch is onderbouwd en gedocumenteerd. De totale omvang van je analyse (inclusief literatuurlijst, noten,…) is vrij te bepalen. We verwachten wel een begeleidende tekst (abstract) van ongeveer 500 woorden.
 • Memes en cartoons: we ontvangen graag graag (tips over) treffende memes en cartoons. Als het niet je eigen werk is, bezorg ons dan zeker een duidelijke bronvermelding.

Podcasts en video’s: wil je er zelf mee aan de slag, of heb je tips over razend interessante en relevante podcast of video’s, geef dan gerust een seintje.

De redactieraad

De redactieraad van Het Observatorium bepaalt de koers van de website op hoofdlijnen en waakt over de doelstelling en formule. De redactieraad beoordeelt de artikelen en besluit over plaatsing op het platform. Zo nodig doet zij voorstellen om de tekst aan te passen.

Auteursvoorwaarden

Originele artikels van Het Observatorium verschijnen anoniem (zie verder). De redactie behoudt zicht het recht voor taalkundige veranderingen zonder overleg aan te brengen, er daarbij voor wakend dat de strekking van de tekst niet wordt beïnvloed.

Toon

De website biedt geen ruimte voor scheldpartijen of overige agressieve expressievormen. Minimale beleefdheidsregels zijn noodzakelijk om een beschaafd en democratisch debat te stimuleren. De redactieraad van Het Observatorium streeft naar inhoud en kwaliteit, en zal daar streng over blijven waken.

Praktisch

Na ontvangst zal onze redactie uw artikel binnen vijf werkdagen beoordelen. Als u na vijf werkdagen niets van ons heeft gehoord, dan zien wij af van plaatsing en staat het u vrij om uw artikel elders aan te bieden.

Redactionele filosofie

We informeren onze lezers zo goed mogelijk over (de strijd tegen) rechtsextremistische individuen en organisaties via publicaties op onze website www.hetobservatorium.be, sociale mediakanalen en via allerlei studies en publicaties.

We zijn niet verbonden aan een politieke partij of belangengroepering. We hechten veel belang aan onze onafhankelijkheid. In onze publieke agenda staan we voor vrijheid, gelijkheid en het respect voor de universele mensenrechten. We verwerpen het gebruik van geweld en ondemocratische middelen. We respecteren deze waarden in al onze handelingen, ongeacht of ze politiek populair zijn, in de overtuiging dat de kracht van het argument uiteindelijk zal zegevieren.

Ethiek

We streven naar de hoogste ethische normen. De volgende uitgangspunten staan centraal in onze aanpak:

 • We zijn eerlijk en onbevreesd bij het verzamelen, rapporteren en interpreteren van informatie.
 • We leggen verantwoording af aan onze lezers en elkaar.
 • We waken voortdurend over onze redactionele onafhankelijkheid.
 • We gebruiken zoveel mogelijk objectieve gegevens en onderzoek. Onze redactionele output is op feiten gecontroleerd.

Anonimiteit van de auteurs

Vandaag ondertekenen zowat alle auteurs hun artikelen die in de media verschijnen. Het Observatorium doet dat niet. De artikelen worden gepubliceerd namens Het Observatorium en de auteurs blijven anoniem. Waarom?

 • We wensen de nadruk te leggen op de inhoud van onze stukken, niet op de individuen die het geschreven hebben. Bij vele andere media is er een ongebreidelde inflatie aan ‘sterjournalisten’, waarbij het personage belangrijker dreigt te worden dan de boodschap die gebracht wordt. 
 • We laten onze auteurs toe om met een collectieve stem te spreken. De artikels worden in groep besproken, gedebatteerd en bijgestuurd. Daarom zijn artikelen vaak het resultaat van een collectieve samenwerking, en niet van een individuele inspanning. Door teksten anoniem te publiceren zijn we de dienaar, en niet de meester, van een maatschappelijk belang dat veel groter is dan elk van ons.
 • We hechten veel belang aan woord en wederwoord en geloven in de overtuigende kracht van het argument. Helaas leven we evenzeer in een tijdperk waarin niets ontziende trollenlegers zonder de minste aarzeling individuen genadeloos aan de publieke schandpaal nagelen. Ze doen dit zonder enig respect voor de persoonlijke integriteit of het recht op wederwoord. Door anoniem te publiceren kunnen we onze auteurs hiertegen beschermen.  

Feitencontrole en correcties

We controleren elk artikel zo goed mogelijk op juistheid en geloofwaardigheid. Maar, we zijn natuurlijk niet perfect en maken fouten. Lezers die mogelijke fouten onder onze aandacht willen brengen, worden aangemoedigd om ons een e-mail te sturen op info@hetobservatorium.be