De veroordeling van de twee oprichters, Dimitri François en Olivier Buys, van Identitaires Ardenne werd op 30 juni 2021 in beroep bevestigd. Ze werden veroordeeld tot zes maanden cel zonder uitstel en een boete van 800 euro. .

“Identitaires Ardennes” was een politieke beweging die voortkwam uit het Front National. De juridische problemen van de twee mannen begonnen vijf jaar geleden. In 2017 diende Unia, na te zijn gewaarschuwd door verschillende burgers, een klacht in tegen de beheerders van de Facebookgroep “Identitaires Ardenne” voor het aanzetten tot haat en geweld.

De pagina werd gevolgd door meer dan 2.000 Facebookgebruikers. Naar eigen zeggen komt ‘Identitaires Ardenne’ op voor “het verdedigen van de verworvenheden van ons verleden tegenover de aanspraken op en de verovering van ons grondgebied door een archaïsche beschaving”. 

Unia vond de publicaties op de facebookpagina duidelijk aanzetten tot haat en geweld. Het hof van beroep bevestigde dus de veroordeling van twee beheerders van de groepering ‘Identitaires Ardenne’ wegens aanzetten tot haat en geweld, en ook wegens hun deelname aan een groepering die herhaaldelijk, discriminatie of segregatie wegens een raciaal kenmerk verkondigde. Het hof wees eveneens op het gevaar dat uitging van de daden van de beklaagden. 

Bron: https://www.unia.be/nl/artikels/identitaires-ardennes

Wil je geen enkel artikel over extreemrechts missen? Abonneer je op onze wekelijkse nieuwsbrief.