De Facebookgroep ‘Allemaal van Belang’ kondigde op vrijdag 20 augustus aan dat ze in naam van 1.777 burgers (!) klacht hebben ingediend bij Unia. De klachten zijn gericht tegen de Vlaams parlementslid Sam Van Rooy (VB), wegens het legitimeren, justifiëren en aanmoedigen van een genocide ten aanzien van het Afghaanse volk.

Na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan plaatste Van Rooy de volgende tweet: “Iemand zei me eens dat Afghanistan alleen een florerende, vrije samenleving kan worden indien 70 procent van de mannelijke moslims wordt uitgeroeid (omdat die in wezen geen haar beter zijn dan de taliban)”

Volgens de initiatiefnemers van de diverse klachten wordt het aanzetten tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon, een groep of gemeenschap of de leden ervan, wegens het ras, de huidskleur, de afkomst of de nationale of etnische afstamming van deze persoon of van (de leden) deze groep of gemeenschap, strafbaar gesteld op basis van de Antiracismewet (Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden).

In de tweet is expliciet sprake van het ‘uitroeien’ van een welbepaalde groep mensen, namelijk mannelijke moslims. UNIA zal de juridische motiveringen van de klachten zorgvuldig doornemen en, als het enigszins mogelijk is, ook actie ondernemen.

Allemaal van Belang wil met de klachten een duidelijk signaal geven: “het wordt tijd dat hate speech niet alleen bij burgers, maar ook bij volksvertegenwoordigers vervolgd wordt. Wat niet op de werkvloer thuishoort, doet dat zeker niet in onze parlementen.” Benieuwd hoe de Vlaamse parlementsvoorzitter zal reageren op deze heel expliciete oproep tot haat en geweld.

De voorzitter van het Vlaams Belang heeft zich nog steeds niet gedistantieerd van de tweet van een van zijn parlementsleden.

Bronnen:

Allemaal Van Belang 2.0 | Facebook

Sam Van Rooy (Vlaams Belang) 1.777 keer aangeklaagd bij Unia wegens ‘legitimeren genocide’ | De Morgen

Wil je geen enkel artikel over extreemrechts missen? Abonneer je op onze wekelijkse nieuwsbrief.