In een TikTok-bericht de dag voordat het nieuwe schooljaar begon, haalde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken uit naar linkse leerkrachten en proffen die “hun multiculturele onzin trachtten in hun lessen te verwerken”. Deze mensen zou “in 2024 de rekening gepresenteerd worden”, eindigde de boodschap dreigend.

Intimidatie van vermeende linkse of progressieve leerkrachten is niet nieuw binnen extreemrechts. Eerder berichtte Het Observatorium reeds over de toenmalige spionagedienst binnen Vlaams Blok – KOSMOS (Kring voor het Onderzoek naar de Socialistische en Marxistische Samenleving van Onze Samenleving). Die werd indertijd onder impuls van Filip Dewinter opgericht en door Luc Dieudonné geleid. Ook Dries Van Langenhove – de man die zichzelf ‘eindbaas’ noemt op Discord – van Schild & Vrienden en op de lijst van het Vlaams Belang verkozen parlementslid kantte zich al meermaals tegen “linkse indoctrinatie in het onderwijs” en riep op om linkse leerkrachten tijdens de les te filmen. Hopelijk worden deze uitspraken op grote verontwaardiging onthaald. Maar er is meer, veel meer wenselijk en nodig.

Ten eerste toont deze ongetwijfeld weldoordachte post aan dat er geen inhoudelijk onderscheid bestaat tussen een meer “fatsoenlijk” gewaande Van Grieken en de meer ranzig gewaande groep rond Dewinter en Van Rooy. Dat bleek eerder al met Van Griekens uitspraken over de noodzaak van het behoud van een blanke dominantie in Europa (De Tijd, 29 mei 2021). De vaak in N-VA-kringen geopperde idee dat je wél met Vlaams Belang een coalitie kan maken op voorwaarde dat ze Dewinter “opzijzetten” gaat dus niet op.

Ten tweede laten dergelijke – nogmaals – doordachte berichten duidelijk aantonen dat er geen muur of schutting staat tussen enerzijds het Vlaams Belang als politieke partij die deelneemt aan verkiezingen en hoopt aan de macht te komen en de rechtsextremistische rand, onderbuik, periferie waar met neonazistische symboliek gekoketteerd wordt, ook door mandatarissen van die partij. Deze post had perfect die van het neofascistische en door het gerecht onderzochte Schild en Vrienden kunnen zijn.
De door naïevelingen op opluchting onthaalde uitspraak van Van Grieken dat geweld de grens vormt die het Vlaams Belang niet zal overtreden, wat is daar van nadat hij ten aanzien van linkse leerkrachten en docenten aangeeft in 2024 met hen te zullen afrekenen? Hoe moet dat geïnterpreteerd worden (leerkrachten nemen immers als zodanig niet deel aan verkiezingen)?
Zei er iemand iets over ‘cancellen’ of over ‘Berufsverbot’? Het ziet er hier sterk naar uit dat Vlaams Belang – bij monde van haar nationale voorzitter – oproept tot eliminatie van andersdenkenden.

Ten derde zet dit bericht – en andere ronduit rechtsextremistische uitlatingen van de VB-partijvoorzitter himself – de ‘normaliseerders’ van deze partij ietwat met de billen bloot: behoren deze nauwelijks onverholen intimidaties en dreigementen tot het democratische debat? Is het Vlaams Belang, ómdat ze stemmen en zetels won, een normale partij zoals de andere, waar media moeten mee omgaan zoals met andere partijen? Of kan er aan een deontologische code vastgehouden worden, een soort van democratische fatsoenscode waar bijvoorbeeld racisme en dreigementen tegen andersgezinden buitenvallen?

Ten vierde. Nog een vraag aan de ‘normaliseerders’ van het extreemrechtse Vlaams Belang. Hoe moeten tienduizenden leerkrachten zich nu voelen, gesteld dat ze op de hoogte zijn van de dreigementen van de voorzitter van de tweede grootste partij van Vlaanderen aan hun adres? Leerkrachten die in hun lessen vertellen over migratie, een essentieel onderdeel van onze geschiedenis, zoals blijkt uit de net opgestarte Canvas-reeks ‘Kinderen van de migratie’. Leerkrachten die in hun lessen vertellen over de diversiteit in onze samenleving (een sociologische realiteit)? Wat zegt onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) hierover?

Ten vijfde. In het verder aftasten van grenzen en bij vaak afwezigheid van adequate respons werden – nog getriggerd door de viruswaanzinnigen en complotdenkers – intimidaties en bedreigingen schering en inslag: virologen, academici… In een aantal gevallen doodsbedreigingen. Hoe tolerant zal het gerecht blijven tegenover deze nefaste evolutie?

Wil je geen enkel artikel over extreemrechts missen? Abonneer je op onze wekelijkse nieuwsbrief.