Het Observatorium werd er via vertrouwelijke mails van op de hoogte gebracht dat gemeenteraadslid Lode Vereeck vanaf 2022 schepen in Diepenbeek dreigt te worden. De kwestie zorgt voor politieke hoogspanning binnen de Diepenbeekse meerderheid. Er zou discussie zijn of de aanstelling van gemeenteraadslid Lode Vereeck in strijd is met het cordon sanitaire. Daar kan evenwel weinig twijfel over bestaan aangezien Lode Vereeck voltijds voor de Europese VB-fractie werkt en in 2020 tevergeefs door het VB als bestuurslid van de Universiteit Hasselt werd voorgedragen. Een aanduiding van Lode Vereeck als schepen in Diepenbeek houdt dus een manifeste schending van het cordon sanitaire in. Een precedent met mogelijks verstrekkende gevolgen in aanloop naar de lokale verkiezingen van 2024.

Uit de mailcorrespondentie blijkt dat er vooral bij Open VLD een interne discussie aan de gang is, waarbij er een diepe kloof zou zijn tussen de lokale afdeling en de nationale partijleiding. De Diepenbeekse afdeling van Open VLD zou Lode Vereeck geen strobreed in de weg willen leggen, terwijl de nationale VLD-partijleiding er net alles aan wil doen om de benoeming van Vereeck te voorkomen. Om de weerspannige lokale VLD-afdeling tot de orde te roepen stuurt de partijtop niemand minder dan Vlaams parlementslid en ex-minister Marino Keulen op pad. Ook voorzitter Egbert Lachaert zou het dossier van dichtbij opvolgen.

Om de context van de Diepenbeekse politieke crisis te begrijpen, is het nodig om op de ruimere context in te zoomen. We lichten eerst de uitslag van de lokale verkiezingen in 2018 toe en gaan daarna dieper in op ‘het probleem Lode Vereeck’.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018

De kiezer legde de politieke kaarten niet gemakkelijk in Diepenbeek. De lokale lijst PUUR van voormalig burgemeester Patrick Hermans kwam als grootste uit de stembusslag.

Na moeizame onderhandelingen sloten N-VA (7 zetels), CD&V (3 zetels), Open VLD (3 zetels) en Groen (2 zetels) een bestuursakkoord. Met een comfortabele meerderheid van 15 van de 25 zetels leek de politieke situatie zich te stabiliseren. Maar het bleef ook nadien nog stevig rommelen binnen de meerderheid en tussen meerderheid en oppositie. Daarom is elke stem van de raadsleden van de meerderheid – en dus ook die van Lode Vereeck – nodig.

Bron: https://www.vlaanderenkiest.be/verkiezingen2018/#/gemeente/71011

Het probleem Lode Vereeck

Dit politieke gerommel bleek nog maar een voorspel voor het eigenlijke vuurwerk te zijn. Lode Vereeck raakte in 2018 van op een Open VLD-lijst in de Diepenbeekse gemeenteraad verkozen. Een stemmenkanon kon hij toen al niet meer genoemd worden: met zijn 630 voorkeurstemmen haalde hij niet eens de Diepenbeekse top 10. Ondanks zijn mager persoonlijk resultaat sleepte hij een schepenambt uit de brand, dat pas vanaf 2022 zou ingaan.

De reputatie van Vereeck als notoir overloper zal niet los staan van zijn ontgoochelend verkiezingsresultaat. Na een korte passage op een VLD-kabinet eind jaren ’90 dook Lode Vereeck in 2008 bij Lijst Dedecker op. Hij raakte er verkozen als Vlaams parlementslid. In 2014 maakte hij opnieuw de overstap naar de Open VLD, nadat bleek dat er bij Lijst Dedecker geen verkiesbare plaats meer in zat. Bij de verkiezingen van 2014 kon Vereeck zijn Vlaamse parlementszetel niet verlengen, waarna hij door Open VLD als senator gecoöpteerd werd. In september 2020 werd hij dan weer – tevergeefs – door het Vlaams Belang voorgedragen als bestuurder van de UHasselt. Na een interne klacht eind 2020 zette de nationale statutaire commissie van Open VLD hem hiervoor uit de partij omdat dit terecht beschouwd werd als een inbreuk op het cordon sanitaire. Kort nadien ging Vereeck voltijds aan het werk als parlementair medewerker van de Europese VB-fractie.

Tussendoor werd Lode Vereeck ook nog eens aangeklaagd door vrouwelijke studentes wegens grensoverschrijdend seksueel gedrag. Het parket seponeerde deze klacht door een ‘gebrek aan bewijs’. Aan de UHasselt loopt momenteel nog altijd een tuchtonderzoek nadat nieuw belastend bewijsmateriaal is opgedoken waaruit ongepaste relaties met studentes zouden blijken.

Marino Keulen aan zet

Uit de betrouwbare mailcorrespondentie blijkt dat oud-minister, Vlaams parlementslid en burgemeester van Lanaken Marino Keulen nu voor Open VLD de kastanjes uit het vuur moet halen. Marino Keulen mengt zich in het dossier omdat de lokale Open VLD-afdeling van Diepenbeek niet van plan is om de benoeming van Lode Vereeck als schepen ongedaan te maken. Dit is minstens een opvallende positie, vooral omdat Vereeck in 2020 uit Open VLD werd gezet.

Wat zegt het cordon sanitaire?

De eventuele aanstelling van Lode Vereeck als schepen zou in strijd zijn met de basisbeginstelen van het cordon sanitaire. Er zijn duidelijke politieke en professionele banden tussen Vereeck en het VB. De artikels 7 en 9 van het cordon sanitaire, die door de democratische partijvoorzitters in 2000 werden herbevestigd, zijn hierover helder:

  • 7. Dat onze partij onverkort het cordon sanitaire rond het Vlaams Blok behoudt, wat betekent dat wij op geen enkel bestuursniveau politieke samenwerking zullen aangaan, akkoorden of coalities sluiten.
  • 9. Dat wij het nodige voorbehoud aan de dag leggen tegen initiatieven die verkeerdelijk de indruk wekken dat het Vlaams Blok of andere extremistische partijen gewone democratische partijen zijn.

Foto: Flickr

Wil je geen enkel artikel over extreemrechts missen? Abonneer je op onze wekelijkse nieuwsbrief.