Door een kliklijn voor ‘linkse’ leerkrachten op te zetten toonden het VB en de VB-Jongeren eens te meer hun neofascistisce gelaat. Ze blijken niet alleen een loopje met de rechtsstaat te nemen. Het zijn ook amateurs. De gegevens van gebruikers van de omstreden VBJ-kliklijn kwamen rechtstreeks bij Unia, het nationale mensenrechteninstituut, terecht. Dit gebeurde zonder medeweten van de melders en Unia. Met andere woorden: de VB-Jongeren verklikken zelf hun verklikkers aan een overheidsinstelling! Naam, adres, geboortedatum, gsm en school van diegene die de kliklijn gebruikten belanden in de mailbox van Unia.

Dit is uiteraard een manifeste schending van de privacy-regels. Ondertussen diende Unia hiervoor een klacht in bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die vorige week zelf ook al een onderzoek naar de VBJ-kliklijn is begonnen. Het ziet er dus naar uit dat hun initiatief een juridisch staartje zal krijgen. De kliklijn is ondertussen offline gezet.

De opdoeking van het huidige Unia was de allereerste en dus belangrijkste eis van het racistische 70-puntenplan van het VB (Vlaams Blok). Unia werd in dat document nog als een inquisiteur tegen de ‘volkse eigenheid en identiteit’ omschreven.

Bron: https://www.unia.be/nl/artikels/vlaams-belang-jongeren-stuurt-meldingen-kliklijn-door-naar-unia

Wil je geen enkel artikel over extreemrechts missen? Abonneer je op onze wekelijkse nieuwsbrief.