Ter voorbereiding van zijn volgend congres legt het Vlaams ABVV zijn basis zeven themavoorstellen voor, waaronder eentje die de titel ‘democratie en de strijd tegen extreem rechts’ draagt. Dat thema wordt voorgesteld aan de hand van een videoclip die focust op de strijd tegen extreemrechts. Dat belangrijke middenveldorganisaties werk maken van de strijd tegen extreemrechts kan alleen maar toegejuicht worden. Hopelijk verdient dit navolging bij de andere bonden en impactvolle middenveldorganisaties.

Het Vlaams ABVV is de Vlaamse vleugel van de socialistische vakbond (die ook een Waalse en een Brusselse tak telt). Naar eigen zeggen heeft die Vlaamse vleugel 735.000 aangesloten leden. Dat ABVV in Vlaanderen wordt geleid door twee vrouwen: voorzitter Miranda Ulens en algemeen secretaris Caroline Copers. Op 6 mei 2022 staat het vierjaarlijkse statutaire congres van de rode vakbond gepland. Sinds enige tijd kunnen de actieve leden kiezen welke thema’s dat congres uitvoerig zal behandelen: van de zeven worden er drie weerhouden; de overige vier blijven weliswaar aandachtspunten waarrond activiteit zal georganiseerd worden.

Op zijn website presenteert het Vlaams ABVV elk van deze thema’s met een korte videoclip en een inleidend tekstje. Voor het thema ‘democratie en de strijd tegen extreemrechts’ luidt dat als volgt: “Onze democratie komt onder druk te staan, niet in het minst door de vernieuwde opkomst van extreem rechts die surft op een golf van onvrede, fake news en polarisatie. We moeten de solidariteit herstellen en extreem rechts bestrijden. Dat vergt werk binnen en buiten de muren van onze organisatie”.

Eerder al berichtten we over de samenwerking die in Frankrijk tal van vakbonden hadden opgezet in de bestrijding van extreemrechtse organisaties en invloeden. Het is van ontzettend belang dat werknemersorganisaties zich inzetten rond dit cruciale thema. Niet alleen voor hun eigen lijfsbehoud (extreemrechts keert zich altijd tegen vakbonden) maar ook om de invloed van extreemrechts op de werkvloer en mogelijks bij haar eigen achterban tegen te gaan… en uiteraard ook om haar volle gewicht in de maatschappelijke strijd tegen gooien tegen extreemrechts.

https://vimeo.com/609803560

Wil je geen enkel artikel over extreemrechts missen? Abonneer je op onze wekelijkse nieuwsbrief.