Afgelopen 30 januari lanceerde Het Observatorium een filmpje met het voorstel om van 8 mei een officiële feestdag te maken. Een dag waarop we de overwinning van de democratie en de mensenrechten op het fascisme vieren. Het pleidooi weerklinkt al een tijdje, en wint door de oorlog in Oekraïne aan overtuigingskracht. Ondertussen vormde zich een heuse “8-meicoalitie” met gereputeerde mensenrechtenactivisten als Kati Verstrepen, Ellen De Soete en Henri Heimans.

Capitulatie van nazi-Duitsland

Op 8 mei 1945 capituleerde nazi-Duitsland. Heel wat Europese landen, waaronder Frankrijk en Nederland, vieren al decennia die overwinning op het fascisme. Niet toevallig was 8 mei ook in België tot 1974 een dag waarop kinderen niet naar school moesten. Het paste in de algemeen gedragen overtuiging dat de oorlogsverschrikking nooit meer mocht gebeuren. Onder meer op dit vredesideaal werd de samenwerking van de Europese Gemeenschap gebouwd. Helaas schafte het Belgische ministerie van Onderwijs de feestdag in 1974 af. Zoals de tekst van de “8-meicoalitie” terecht stelt, is de herinnering aan 8 mei sedertdien vervaagd.

“8-meicoalitie”

Ondertussen verenigden een aantal initiatiefnemers zich in een “8-meicoalitie”. Het gaat onder meer over Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, Ellen De Soete en Henri Heimans. De getuigenis van die laatste twee was onder meer te zien in de succesvolle VRT-documentairereeks “Kinderen van het Verzet”. De 8-meicoalitie stelde ondertussen een tekst op waarrond de initiatiefnemers een brede groep van medestanders hopen te bouwen.

Mogelijkheid in federaal regeerakkoord

Het federaal regeerakkoord – het beleidsniveau dat over de inrichting van nationale feestdagen beslist – biedt in ieder geval interessante aanknopingspunten. Op blz. 81 lezen we : “De deelstaten krijgen de mogelijkheid om van hun feestdag een betaalde feestdag te maken. Dit wordt georganiseerd zonder budgettaire meerkost. De jaarlijkse organisatie van de nationale feestdag in onze hoofdstad en elders in het land moet een eigentijdse viering worden met een grotere aantrekkingskracht, waarbij ook de samenwerking met de gemeenschappen en de gewesten een meer prominente rol krijgt.”

Als de deelstaten zonder budgettaire meerkost “hun” betaalde feestdag kunnen inrichten, dan moet dat ook op het nationale niveau mogelijk zijn. Vooral omdat er nu helaas weer een bloedige oorlog in Europa woedt, waarvan de humanitaire kost nauwelijks te overzien is. Op dit moment is er geen “eigentijdser” thema denkbaar dan de strijd voor democratie en mensenrechten.

Het voorstel om van 8 mei een feestdag te maken, biedt een uitgelezen kans voor de meerderheidspartijen om de hand te reiken aan de democratische oppositie en het maatschappelijke middenveld. Een ruime parlementaire meerderheid zou een bemoedigend antwoord zijn op de toenemende bezorgdheid van tal van burgers over de opmars van extreemrechts in binnen- en buitenland.

Heb je interesse? Neem dan contact op met Ellen De Soete via ellendesoete1966 at gmail.com.

Wil je geen enkel artikel over extreemrechts missen? Abonneer je op onze wekelijkse nieuwsbrief.