Een lezer wees Het Observatorium op een antisemitische tekst op de website van de vzw Vlaams Wagner Genootschap (VGW). Na verder onderzoek blijkt dat zowel op de website van VGW als op de Facebook-account van de voorzitter Jos H. rechtsextremistische teksten te vinden zijn. Daarin worden zowat alle registers van het hedendaagse neofascisme opengetrokken: antisemitisme, negationisme, racisme, verheerlijking van Adolf Hitler, complottheorieën over de cultureel-marxistische elite en de corona-epidemie, de neonazistische omvolkingstheorie, … De voorzitter steekt zijn sympathie voor de Nederlander Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) niet onder stoelen of banken.

Het Observatorium meent dat het hier over ernstige criminele feiten gaat. Het roept de burgemeester van Knokke-Heist op om met onmiddellijke ingang een politioneel onderzoek op te starten naar Jos H., de voorzitter van het VGW. Het Observatorium maakt de verzamelde informatie over aan het gelijkekanseninstituut Unia en de Unie van Progressieve Joden van België. Tenslotte vindt Het Observatorium het onbegrijpelijk dat Facebook het publiceren van dergelijke haatdragende teksten niet beter beteugelt. Op dat vlak is er dringend meer actie nodig.

Het Vlaams Wagner Genootschap

Op het eerste zicht lijkt het VGW een deskundige en gepassioneerde groep operaliefhebbers. De vereniging werd in 1995 opgericht en vestigde haar zetel in Knokke-Heist, waar ook voorzitter Jos H. woont. De meest actuele publicatie in het Staatsblad dateert van 2013. Het VGW wil een bijdrage leveren aan “de bestudering en de beleving van de muziek van Richard Wagner, de verdieping en aanmoediging van de muzikale en cultuurhistorische waarden van het werk van Richard Wagner op onder meer muzikaal, economisch, filosofisch als politiek vlak.” In het bijzonder de politieke aanmoediging blijkt geen onschuldige doelstelling te zijn.

Volgens de website is het bestuur van het VGW samengesteld uit vier mannelijke leden: voorzitter en penningmeester Jos H. (burgerlijk ingenieur), secretaris Johan V. (informaticus), ondervoorzitter Wim S. en bestuurslid Patrick P. (burgerlijk ingenieur). Naast het 4-koppige bestuur is er ook een groep steunende leden van 18 personen. De steunende leden komen uit alle hoeken van Vlaanderen en Brussel. Vooral de naam van acteur en publieke figuur David Davidse springt in het oog. Mogelijks werd Davidse (samen met andere steunende leden) misleid, al had hij jaren tijd om op te merken dat hij een antisemitische en neonazistische club steunt. Verder onderzoek moet uitwijzen in welke mate andere leden betrokken zijn.

Tot 2004 had de vereniging een eigen papieren tijdschrift met de naam Leidmotief. Nadien werd op een elektronische versie overgeschakeld. Enkel de leden van het VGW hebben toegang tot de artikels. Vanaf 2012 is er ook een periodieke blog, die wel vrij toegankelijk is.

Virulent antisemitisme op de website

Bij een grondige lezing van de blogberichten blijken al snel een aantal extreemrechtse klassiekers de revue te passeren. Je leest er niet alleen virulent antisemitische tekstfragmenten, maar ook het coronabeleid moet het ontgelden.

Passage uit een blogbericht van juni 2015

Alle neofascistische registers opengetrokken op sociale media

Als u – net zoals de redactie van Het Observatorium – bovenstaande citaten al schokkend en uitermate verwerpelijk vindt, dan zal u dat zeker vinden van de berichten die op de persoonlijke Facebook-account van de voorzitter geplaatst werden. Daar worden werkelijke alle hedendaagse neofascistische registers helemaal opengetrokken. Let vooral op de systematische herhaling van bepaalde stellingen. Die herhaling bewijst dat Jos H. zijn haatdragende boodschap zeer bewust uitdraagt.

Jos H. publiceert een lofbetuiging aan generaal Erich Von Manstein. Von Manstein was een de leidende militairen achter de Duitse inval in de Sovjet-Unie tijdens WOII. Hij was het om tactische redenen soms met Hitler oneens, maar niet omwille van de nazistische rassenpolitiek of de uitroeiing van de Joden die hij liet begaan. Onder zijn leiding maakten de Duitse troepen zich in de Sovjet-Unie schuldig aan gruwelijke oorlogsmisdaden. Tijdens het Nürnberg-tribunaal werd hij tot 18 jaar gevangenis veroordeeld.
Jos H. publiceert een – uit de context getrokken – citaat van auteur Susan Sontag dat zijn sympathie voor het nationaal-socialisme ondersteunt.
Jos H. post een artikel van Paul Craig Roberts dat op de website Unz Review verscheen. Die website promoot antisemitisme, negationisme , complottheorieën en witte supremacie. Naast de eigen geschriften van Ron Unz publiceert de website site onder andere stukken van de beruchte witte supremacist Jared Taylor.
In dit bericht legt Jos H. – steeds weer aan de hand van citaten – de link tussen de porno-industrie, Joden en de vernietiging van de Westerse cultuur. Een onversneden neonazistisch thema.
Jos H. publiceert een sterk antisemitische tekst. Let op de aanhalingstekens tussen het woord Holocaust, een beproefde techniek van negationisten. De afbeelding van de nazistische Jodenster is een eigen toevoeging van Jos H.
Jos H. verspreidt een visual van – opnieuw – Paul Craig Robert, een beruchte rechtsextremist en antisemiet.
Met dit commentaar maakt Jos H. duidelijk dat een mono-etnisch Duitsland zijn ideaal is.
Jos H. publiceert een citaat dat beweert dat de stijging van het aantal moorden in de VS het gevolg zijn van Black Lives Matter en de “progressieve misdaadbestrijding”. De afbeelding van het boek is een eigen toevoeging van Jos H.
Jos H. verspreidt een bericht dat stelt dat COVD-19 een vooropgezet complot van de overheid en de farmasector om de bevolking te onderdrukken. Een thema dat momenteel bijzonder populair is in rechtsextremistische kringen.
Jos H. publiceert op 29 augustus 2021 een Youtube-filmpje over een betoging van anti-vaxxers in Brugge en roept op om niet te laten vaccineren.
Jos H. spreekt zijn steun uit voor de Nederlandse politicus Thierry Baudet (Forum voor Democratie)
Jos H. post een een korte videofilm van Dries van Langenhove (Vlaams Belang), die hij duidelijk steunt.
Jos H. post een afbeelding van een interview met Jean-Marie Dedecker (burgemeester Middelkerke) en Dries Van Langenhove (Vlaams Belang). Hij plaatst er een lovend commentaar bij.

Conclusie

Het Observatorium stelde vast dat er ronduit antisemitische, negationistische, neonazistische en racistische schrijfsels op de blog van de vereniging en de Facebookpagina van haar voorzitter staan. Rest de vraag of dit het officieel standpunt van de vereniging vertegenwoordigd? In welke mate gaan de overige bestuursleden en steunende leden hiermee akkoord? Hoe dan ook dringt een gerechtelijk onderzoek zich zeker op bij een dergelijke flagrante overtreding van diverse wetten met betrekking tot negationisme, antisemitisme en antiracisme.

Wil je geen enkel artikel over extreemrechts missen? Abonneer je op onze wekelijkse nieuwsbrief.