Omdat de media (zowel de commerciële als de openbare) hun democratische rol als vierde macht onvoldoende opnemen, voelt de redactie van Het Observatorium zich verplicht om een vervolgartikel te wijden aan de organisatie achter de coronabetoging van afgelopen zondag. Na de onthulling door Het Observatorium over de linken tussen Feniks en Schild & Vrienden stuurde het platform “Samen voor Vrijheid” prompt een persbericht uit.

Een eenvoudige zoektocht naar de eigenschappen van het PDF-document leert dat het opgemaakt is door ene “GOETHALSD”.

De eigenschappen van de pdf van het persbericht

Een verdere zoektocht op de naam Goethals leverde het volgende op. Van alle organisaties die de oproep voor de coronabetoging hebben ondertekend was er maar 1 Goethals, de voorzitter van Katholiek Forum vzw.

Katholiek Forum, een oerconservatieve vereniging

Op zondag 19 november 2017 verschijnt in de krant Het Nieuwsblad een opmerkelijk artikel. Een 15-tal leden van de organisatie Katholiek Forum vzw voeren in het kerkje van Kuttekoven actie tegen “een satanisch beeld en een wansmakelijke belediging aan God en het Katholicisme.” Het beeld waarvan sprake was het kunstwerk “The Holy Cow” van Tony Herck: een gekruisigde koe, omgeven door melk. In het krantenartikel komt ook Dries Goethals aan het woord, die terugkomt in de eigenschappen van de PDF van het persbericht van “Samen voor Vrijheid”. In de rechtszaak over de vernieling van het kunstwerk moesten pater Eric Jacqmin en Robin Vandenberghe voorkomen.

De nieuwssite Apache ontrafelde in 2019 het “duistere netwerk” achter Dries Van Langenhove, de oprichter van de extreemrechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden. Volgens Apache is Eric Jacqmin verbonden aan het ultrakatholieke broederschap Pius X en verrichte hij een zware duivelsuitdrijving in een lokaal van het federaal parlement. Een paar jaar later maakte pater Jacqmin melding van een wonder: op 7 juli 2016 zou een 200 jaar oude hostie in zijn bijzijn spontaan zijn beginnen bloeden. Het wonder werd echter sceptisch onthaald door het bisdom.

In hetzelfde artikel van Apache komt ook Vandenberghe aan het woord. Vandenberghe, die net als Van Langenhove een prominente plaats innam in de Gentse afdeling van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, wordt daarin naar voor geschoven als een van Van Langenhoves naaste medestanders. Voor zijn partij Vlaams Belang zetelde Vandenberghe in de gemeenteraad van Pittem tot hij in 2017 moest opstappen. De gemeentediensten hadden ontdekt dat hij al bijna een jaar niet meer in Pittem woonde, maar dat nooit gemeld had. In een gesprek met de Krant van West-Vlaanderen liet Vandenberghe weten dat de duiveluitdrijving indertijd niet als exorcisme mag worden gezien maar als een gebedsactie tegen “antichristelijke wetgeving”. Tegen Apache zegt Vandenberghe dat hij niet enkel achter Dries Van Langenhove en Schild & Vrienden staat, maar hen ook “moreel en financieel sterk steunt”.

Op zijn sociale mediaprofiel postte Dries Goethals een foto waarin hij aan het gewichtheffen is in een lokaal met een Vlaamse leeuwenvlag. De vraag blijft: stelde de voorzitter van een ultraconservatieve, extreemrechtse katholieke organisatie de persberichten van de coronabetoging op? Of was Dries Goethals op een andere manier nauw betrokken bij de organisatie ervan? Het enige wat Het Observatorium kan vaststellen is dat het Katholiek Forum niet alleen heeft opgeroepen om te betogen, maar ook 19de-eeuwse standpunten inneemt rond ethische kwesties en rabiaat campagne voert tegen de coronamaatregelen.

Het Obervatorium voert strijd tegen extreemrechts, niet tegen de media. Wel integendeel. De media hebben een essentiële rol in een goed functionerende democratie: die van waakhond en vierde macht. De redactie van Het Observatorium is graag bereid om journalisten van informatie te voorzien, op voorwaarde dat men onze anonimiteit respecteert.

Wil je geen enkel artikel over extreemrechts missen? Abonneer je op onze wekelijkse nieuwsbrief.