In de Franstalige zakenkrant L’Echo waarschuwt Annelies Pauwels, onderzoekster van het Vlaams Vredesinstituut, voor gewapende rechtsextremisten in België. Ze doet dit op basis van een onderzoek onderzoek waarvoor ook informatie werd ingezameld bij de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Daar komen volgens Pauwels een aantal opvallende conclusies uit voort:

  1. Geradicaliseerde rechtsextremisten hebben door de band een oudere leeftijd en wonen vrij verspreid. Er lijken er evenveel actief te zijn in steden als op het platteland. Die verspreiding bemoeilijkt de opvolging en bestrijding ervan. Dit contrasteert met het profiel van gewelddadige jihadisten: die hebben een veel jonger profiel. Hun aanwezigheid concentreert zich veelal in stedelijke omgevingen als Molenbeek, Schaarbeek of Vilvoorde.
  2. Rechtsextremisten zijn er zowel in Wallonië als in Vlaanderen. Terwijl ze in Wallonië vooral ondergronds opereren, doen ze dat in Vlaanderen – zeker op het internet – een stuk opener. Die grotere openheid komt er door het gevoel dat ze niet voor hun uitlatingen vervolgd zullen worden. Ook dit contrasteert sterk met gewelddadige jihadisten die via zeer gesloten groepen communiceren.
  3. Geradicaliseerde rechtsextremisten beperken zich niet tot online-activiteiten: ze kennen elkaar, vertrouwen elkaar en zetten samen activiteiten op. Dit druist in tegen het populaire idee dat het vooral over ‘lone wolves’ gaat. Sommige groepen moedigen hun leden aan om te trainen en wapens te gebruiken. 
  4. Uit een ander onderzoek bleek al dat extreemrechts steeds vaker vuurwapens gebruikt. Onderzoekster Annelies Pauwels vindt dit bijzonder zorgwekkend omdat zo meer dodelijke slachtoffers kunnen vallen. Geregeld krijgen ze die zware wapens langs legale weg onder meer doordat ze mazen in de wet goed kennen en uitbuiten. Ook hier is er een sterk contrast met gewelddadige jihadisten die hun wapens doorgaans via een ondergronds netwerk op de kop tikken.
  5. Migratie en islam zijn de centrale thema’s waar rechtsextremisten op focussen. Extreemrechts misbruikt en instrumentaliseert de coronapandemie om de brede bevolking van hun denkbeelden te overtuigen. Om een gematigder publiek te bereiken, schuiven vooral de rechts-identitaire bewegingen mooie vrouwen naar voor die op het eerste zicht een heel gewoon profiel hebben en over dagdagelijkse onderwerpen als koken, mode, etc. schrijven. In de teksten komen dan wel extremistische opmerkingen aan bod. Zo proberen ze het gematigde publiek naar radicale groepen toe te leiden.

Bron: L’Echo

Foto: Flickr

Wil je geen enkel artikel over extreemrechts missen? Abonneer je op onze wekelijkse nieuwsbrief.