Volgens de laatste beschikbare cijfers heeft het OCAD 49 rechtsextremisten in het vizier die een potentiële bedreiging vormen voor ons land. 24 van hen worden beschouwd als ‘potentieel gewelddadige extremisten’, in de terminologie van het Coördinatieorgaan voor de Analyse van de Dreiging (OCAD). Volgens La Libre Belgique gaf het OCAD de cijfers vrij tijdens een studiedag georganiseerd door Landsverdediging op donderdag 25 november over radicalisering.

Dreiging rechtsextremisme neemt toe

Volgens het artikel van La Libre Belgique zijn er 712 mensen opgenomen in de Gemeenschappelijk Gegevensbank (GGB) die wordt gebruikt door de autoriteiten in de strijd tegen extremisme en terrorisme in België. Van deze 712 personen zijn er 651 jihadisten, 12 links-extremisten en dus 49 rechtsextremisten. Onder deze 49 zijn er 24 ‘potentieel gewelddadige extremisten’ en 33 ‘haatpropagandisten’.

Eind juli publiceerde het OCAD een duidelijke waarschuwing voor de sterke opkomst van het rechtsextremisme. In 3 jaar tijd is het aantal rechtsextremisten dat in de GGB is opgenomen meer dan verdubbeld. In het laatste jaarverslag van de Staatsveiligheid wordt eveneens gewaarschuwd voor een sterke opkomst van het rechtsextremisme. Ook Serge Lipszyc, het hoofd van Comité I (het controleorgaan van de inlichtingendiensten), had begin november zijn bezorgdheid geuit over deze verontrustende situatie.

Dat de veiligheidsdiensten de opkomst van het rechtsextremisme ernstig nemen blijkt uit de huiszoekingen die uitgevoerd werden op 20 november in 3 militaire kazernes en 8 particuliere woningen. De coronabetoging van zondag 21 november toont eveneens aan hoe sterk extreemrechts en het rechtsextremisme er in slaagt om structuren en organisaties te infiltreren.

Bronnen: La Libre Belgique

Wil je geen enkel artikel over extreemrechts missen? Abonneer je op onze wekelijkse nieuwsbrief.