In de VS is er grote ophef over het feit dat abortus niet langer een grondwettelijk recht zou worden. Het inperken van het recht op abortus is ook bij ons één van de ethische speerpunten van extreemrechts.

Volgens een gelekt document wil een meerderheid van de rechters in het Amerikaanse Hooggerechtshof het historische ‘Roe versus Wade’-arrest terugdraaien. Dat arrest zegt dat vrouwen grondwettelijk recht hebben op abortus. Volgens critici zou in de VS daarmee de klok vijftig jaar teruggedraaid worden en krijgen moeizaam verworven vrouwenrechten een stevige klap toegediend.

Ook bij ons doet de nakende beslissing veel stof opwaaien. Vlaams Belang heeft een dubbele houding tegenover abortus en vrouwenrechten in het algemeen, een ambiguïteit die het vroegere Blok vreemd was: het was tegen, punt uit. Het Blok vond daarbij toen aansluiting bij het oerconservatieve strekking binnen het katholicisme. Vlaams Belang is niet gekant tegen de Belgische abortuswet die in 1990 in het leven geroepen werd, maar toch wringt het. Sommige mandatarissen van de partij zijn tegen, zoals Bert Deckers, factievoorzitter Vlaams Belang Balen-Olmen, ook als het gaat om verkrachting of incest.

De rechtsextremistische Vlaming Kris Roman zei dan weer in een Facebook-post die nadien verwijderd, maar wel geliket werd door andere extreemrechtse figuren: “Abortus is moord! Wie dat toepast, mag aangerand en in elkaar geklopt worden! Overal.”

De minder harde houding die het Vlaams Belang officieel aanneemt tegenover abortus is één van de manieren waarop het zich presenteert als een zachtere versie van het Vlaams Blok. Toch roerde de partij zich fel toen er over een door de PS voorgestelde versoepeling van de abortuswet moest gestemd worden. Daarbij zou abortus volledig uit het strafwetboek gehaald worden, de periode voor abortus opgetrokken worden van 12 naar 18 weken en de bedenktijd tot 48 uur ingekort worden. “Dit is een links-extremistisch voorstel dat niet alleen een aanval is op de vrouwenrechten, maar ook op het menselijk leven en eigenlijk op de beschaving”, zei kamerlid Marijke Dillen in januari vorig jaar. Het voorstel is vandaag nog niet goedgekeurd, onder meer na weerwerk van Vlaams Belang en N-VA. De federale regering lijkt geen haast te maken om de kwestie opnieuw op tafel te leggen.

Op de achtergrond van de abortuskwestie speelt de opvatting van extreemrechts over de rol van de vrouw: die ligt in de eerste plaats bij voortplanting en dienstbaarheid aan het gezin. Zelfbeschikking voor vrouwen is daar moeilijk mee te rijmen. Het maken van kinderen is voor extreemrechts bovendien een wapen in de strijd tegen omvolking, de theorie die zegt dat de witte Europese bevolking langzaam vervangen wordt door een niet-Europese, anders gekleurde. Voortplanten is een morele plicht. Vlaams Belang voerde niet toevallig een campagne om Vlamingen aan te moedigen om meer kinderen te krijgen onder de slogan ‘Nieuwkomers maken we zelf!’. Vlaams Belang maakt er geen zaak van om de abortuswet terug te draaien, zoals nu in de VS wel zou gebeuren. Het is geen strijdpunt, zoals migratie of harde aanpak van criminaliteit dat wel zijn, maar de partij maakt wel duidelijk dat ze zich hard zal verzetten tegen verdere versoepelingen.

Afbeelding: Twitter

Wil je geen enkel artikel over extreemrechts missen? Abonneer je op onze wekelijkse nieuwsbrief.