“Affiches met intolerante boodschappen worden in onze stad niet getolereerd”, antwoordde Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) op een vraag van raadslid Fourat Ben Chikha (Groen). Het Observatorium maakte op 2 oktober 2021 bekend dat een neonazistische affiche in de Gentse studentenbuurt was opgedoken.

Gisteren stelde raadslid Fourat Ben Chikha hierover een vraag in de Gentse gemeenteraadscommissie. Burgmeester De Clercq deelde nog mee dat de politiediensten bij elke melding optreden. Ook over de neonazistische affiche van Volksverzet werd een informatierapport opgemaakt. Het Gentse stadsbestuur zal evenwel geen klacht indienen omdat “de politie de aanplakking op de openbare weg niet heeft kunnen vaststellen en er helaas ook geen dader werd geïdentificeerd.”

Gentse afdeling van de neonazistische organisatie Volksverzet

Opvallend genoeg antwoordde De Clercq bevestigend op de vraag of er sprake is van een Gentse afdeling van het neonazistische Volksverzet. Zijn antwoord luidde letterlijk als volgt: “De politie heeft kennis van de aanwezigheid van een afdeling van de Nederlandse organisatie Volksverzet in Gent.” Maar nog opvallender is dat hij met geen woord over de verdere opvolging van deze neonazistische organisatie repte. Voor Het Observatorium blijven dan ook veel vragen onbeantwoord:

  • Hoeveel leden telt de Gentse afdeling van het neonazistische Volksverzet?
  • Welke activiteiten heeft deze Gentse tak van Volksverzet al ontplooid?
  • Hoe gevaarlijk is de werking van de Gentse tak van Volksverzet?
  • Zijn er nog andere, gelijkaardige rechtsextremistische organisaties in Gent actief?
  • Wordt de Gentse tak door de veiligheidsdiensten opgevolgd? Zo ja, hoe en door wie gebeurt dit?
  • Heeft Stad Gent een deradicaliseringsbeleid tegen rechtsextremisten? Zo ja, waaruit bestaat dat?
  • Worden de leden van de Gentse tak van Volksverzet aan dit deradicaliseringsbeleid onderworpen?

Rechtsextremistisch geweld is gevaarlijk. Het dient van bij de prille start kordaat aangepakt te worden. Zodat het geen kans krijgt om zich verder te ontplooien. De Gentse bevolking verdient een duidelijk antwoord van haar burgemeester op zijn bevestiging dat een nieuwe en internationaal vertakte neonazistische organisatie in zijn stad actief is.

Herbekijk het antwoord van burgemeester Mathias De Clercq:

https://ebesluitvorming.gent.be/zittingen/20.1117.1338.1023/agendapunten/21.1008.0713.1315

Wil je geen enkel artikel over extreemrechts missen? Abonneer je op onze wekelijkse nieuwsbrief.