Vorige week meldde Het Observatorium dat Telegram verschillende accounts van een Duitse extreemrechtse haatprediker blokkeerde. Telegram deed dit onder zware druk van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD), die ermee dreigde Telegram volledig te blokkeren. Het Duitse initiatief is een belangrijk keerpunt in de strijd tegen extreemrechts. 

Het Observatorium meldde in hetzelfde bericht niet op de hoogte te zijn van gelijkaardige plannen in België. Eerstdaags komt daar waarschijnlijk meer duidelijkheid over. Franky Demon, federaal parlementslid voor CD&V, diende een parlementaire vraag in om de plannen van de Belgische federale regering te kennen. Verwacht wordt dat federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) deze week zijn vraag zal beantwoorden.

Hieronder kunt u de integrale vraag van de heer Demon vinden.


vraag in commissie van: Franky Demon
Aan: Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden

Onderwerp: Blokkeren telegramaccounts extremisten


Mevrouw de minister,

Er is een groeiende bezorgdheid met betrekking tot de berichtendienst Telegram. Deze berichtendienst lijkt min of meer een vrijhaven te zijn geworden voor (rechts)extremisten en haatpropagandisten.

Onder druk van de Duitse federale overheid heeft Telegram verschillende accounts van de omstreden complotdenker en haatprediker Atilla Hildmann in Duitsland geblokkeerd. Bezoekers die de betreffende accounts willen bezoeken krijgen een melding dat het account niet kan worden bekeken omdat het lokale wetten heeft overtreden. Volgens de onderzoekswebsite “Het Observatorium” zou de blokkade in Duitsland er zijn gekomen na overleg tussen het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken en vertegenwoordigers van Telegram.

In oktober 2021 antwoordde u op een vraag van mijn fractieleider Servais Verherstraeten dat de federale regering vandaag een strenger beleid voert inzake het verwijderen van inhoud op het internet. De DJSOC van de Federale Politie beschikt daartoe over de cel “i2-IRU” die op het internet illegale inhoud met betrekking tot propaganda, terrorisme, radicalisme en gewelddadig extremisme opspoort en verwijst naar de verschillende internetplatformen met de vraag om die inhoud te verwijderen. 

Ik heb daarom voor u volgende vragen:

  1. Wat is het beleid van de federale regering ten aanzien van Telegram?
  2. Werden ook in ons land reeds Telegramaccounts van bepaalde extremisten en haatpredikers geblokkeerd? Zo ja, hoeveel?
  3. Wordt er door de buitenlandse partners, zoals Duitsland, informatie uitgewisseld over welke kanalen zij blokkeren en waarom? Indien ja, hoe wordt daaraan in ons land gevolg gegeven? Geeft de blokkade van de accounts van Atilla Hildmann in Duitsland aanleiding om ook in ons land een dergelijke blokkade te overwegen?
  4. Bent u bereid om, net als uw Duitse collega, in overleg te gaan met vertegenwoordigers van Telegram om te bekijken hoe de verspreiding van online extremisme en haatpropaganda aangepakt kan worden?

Alvast bedankt voor uw antwoorden.


Afbeelding: Wikimedia Commons

Wil je geen enkel artikel over extreemrechts missen? Abonneer je op onze wekelijkse nieuwsbrief.